Danskproduceret

Danske Vinduer og Døre´s salgs- og leveringsbetingelser

Træ som naturmateriale - Danske Vinduer og Døre benytter fingerskarret, knastfrit fyrretræ med høj kerneværdi til dør- og vinduesproduktionen. Det skal herved bemærkes, som ved øvrige firmaer indenfor branchen; at træ er et levende materiale, der selv efter de meget krævende opskæringer og behandlingsprosesser kan forandre sig og der kan opstå små forandringer på overfladen som ikke er garantiberettigede. Det kan f.eks. være vindridser eller andre ændringer.
Harpiksudtræk - Selv efter en grundig forarbejdning og overfladebehandling skal det bemærkes, at der alligevel kan forekomme harpiksudtræk, i enkelte tilfælde efter kort tid. På fabrikken foretages de indenfor branchen foreskrevne beskyttelsesprocesser og behandlinger, men da træ er et levende materiale kan der ikke dæmmes 100% op for udtrækkene. Harpiksudtræk kan forekomme i form af små prikker og i enkelte tilfælde gennemtrænge malingen og danne små dråbeformede klumper udenpå overfladebehandlingen.
Løsning - afbedring: Harpiksudtrækkene kan rimeligt let og forsigtigt fjernes med f.eks en klud badet i sprit med vand (50/50) når overfladen og harpiksen er helt tør. Hvis overfladen er blevet ujævn eller beskadiget, kan det udbedres med fint sandpapir efterfulgt af ny overflademaling med en finkornet rulle ( maleprocessen bør gentages nogle gange, med tørring mellem hver )
Ingen sømhuller: de indfarvede aluglaslister fra Danske Vinduer og Døre har ingen sømhuller.
Træ/alu - har heller ingen sømhuller (På ældre fremstillede modeller fra før 1. juli 2014, kan der være glaslister med sømhuller)
Markedsføring, priser og rabatter:
De på hjemmesiden oplyste rabatter er altid net-rabatter. Rabatsatsen beregnes ud fra og i forhold til butiksprisen.
Tilbuddets gyldighed - Det fremsendte tilbud / ordrebekræftelse, er gældende i 14 dage fra tilbudsdatoen, med mindre andet står angivet - eller er oplyst - f.eks deadlines i forbindelse med tilbud og kampagner. Der tages forbehold for eventuelle prisjusteringer, efter de angivne 14 dage. Prisen er udregnet i DKK inklusive moms og gælder kun for en samlet bestilling, såfremt ikke andet er oplyst. Vi gør opmærksomme på, at du ikke har bestilt eller købt noget, så længe vi ikke har modtaget din bekræftende underskrift.
Bekræft din bestilling: Hvis du har afgivet bestilling, bør du for en sikkerheds skyld kontakte os for at bekræfte modtagelsen, i tilfælde af at du ikke har hørt fra os inden 7 dage.
Ordrebekæftelsen - Den fremsendte ordrebekræftelse med eventuelle tilføjelser / bemærkelser / specielle ønsker etc.. - er altid den gældende aftale, i tilfælde af eventuelle afvigelser fra de generelle salgs- og leveringsbetingelser.
Målangivelser / oplysninger - ved tilbud, prisberegnelse etc. fra Danske Vinduer og Døre, er de oplyste mål altid angivet i centimeter i rækkefølgen BREDDE x HØJDE. Målene er altid udvendige karmmål (det komplette elements størrelse), med mindre andet udtrykkeligt fremgår.
Produktskvalitet og udførelse: De af Danske Vinduer og Døre´s producerede og leverede vinduer og døre er i almindelig håndværksmæssig kvalitet som fabriksproduktion. Alle serier og modeller er CE godkendte og mærkede. Profiler / alulister etc... Der tages forbehold for mindre profil- og produktændringer i forbindelse med løbende forbedringer og markedstilpasninger.
Fortrydelsesret på vinduer og døre fra ordreproducerende firma: - Danske Vinduer og Døre er en ordreproducerende fabrik, der fremstiller vinduer og døre specielt efter kundens ønsker og behov. Dette indebærer, at når Danske Vinduer og Døre har modtaget din underskrift og dermed godkendelsen til igangsætning af produktionen, er der herefter ikke nogen fortrydelsesret. Det er derfor ekstra vigtigt at du checker mål og specifikationer, inden du indsender bestillingen.
Leveringstiden er angivet i ordrebekræftelsen og beregnes altid fra det tidspunkt, hvor Danske Vinduer og Døre har modtaget ordrebekræftelsen i underskreven stand og fået alle tekniske spørgsmål klarlagt af køber. Industriferier og helligdage er ikke medregnet i leveringstiden, og skal derfor tillægges den angivne leveringstid.
Der tages forbehold for tilfælde af force majeure og herunder: krig, brand, strejke, lockout, transportforstyrrelser, maskinhavari, vejrforstyrrelser, materiale og fabrikationsfejl, foruden forsinkelser af råmaterialer forbundet med fremstillingen af produktet.
Du vil blive kontaktet af Danske Vinduer og Døre nogle dage inden leveringen finder sted, for at afklare logistiske spørgsmål, såsom fremkommelighed, betalingsmetode, oplysning af dato med et tidsinterval etc... Udkørsel sker i tidsrummet kl. 06:00 - 21:30. Hvis køber ikke kan modtage levering på det af Danske Vinduer og Døre´s angivne tidspunkt, opkræves et beløb på kr. 100,- pr. døgn excl. moms, for oplagring. Elementerne leveres på næste tur i købers leveringsområde, dog betinget af ledig plads på lastbilen.
Force Majeure og lignende uforudsigelige situationer. Der som tages som nævnt forbehold for force majeure, krig, brand, strejke, lockout, transportforstyrrelser, maskinhavari, vejrforstyrrelser, materiale og fabrikationsfejl, foruden forsinkelser af råmaterialer forbundet med fremstillingen af produktet. Forsinkelser af denne type berettiger ikke køber til at ophæve købet.
Leveringssted / adresse - Selve leveringen foretages til en bekræftet leveringsadresse, hvor køber er ansvarlig for, at en fuldt læsset 17 meter lang og 4 meter høj sættevogn kan komme frem til det anviste aflæsningssted, hvor aflæsning i øvrigt vil ske ved fortorvskant.
Store elementer - Såfremt der er bestilt ekstra store elementer, kræves det at køber stiller hjælp til rådighed. Iøvrigt kan unødig ventetid og forlængelse af aflæsningstiden debiteres køberen.
Unødig ventetid - Hvis feks modtageren ikke er til stede i aftalt tidsinterval vil unødig ventetid og forlængelse af aflæsningstiden, debiteres køber med kr. 500,- pr. time + moms.
Sikre leveringsforhold - Af hensyn til sikkerheden af købers og trediepersoners produkter, foretages ikke levering på følgende steder: mark- og grusveje, smalle indkørselssteder, kolonihavehuse, steder hvor det er nødvendigt at bakke mere end 20 meter og andre svært tilgængelige områder heriblandt også sneglatte og isglatte veje. Der tages forbehold for ændringer i tilkørselsforhold, som f.eks træer, beplantninger, indsnævringer etc... i forhold til tidligere leveringer.
Vigtig information vedr. modtagelseskvitteringen - Det er vigtigt og lovpligtigt at tjekke sine varer grundigt ved modtagelsen / leveringen: En ren modtagelseskvittering uden anmærkninger betyder, at det er bekræftet af køber, at de leverede vinduer og døre var korrekte og uden skader på leveringstidspunktet. Med andre ord betyder det, at når modtagelseskvitteringen er ren (uden anmærkninger) forfalder retten til reklamation af skadede varer.
Fragt og leveringsprisen, der står angivet på ordrebekræftelsen / tilbuddet er normalt beregnet udfra afstanden i forhold til postnummeret, men inkluderer også et ekspeditionsgebyr for bla. administrativt arbejde, håndtering og klargørelse etc....
Betalingsbetingelser - Ingen forudbetaling / depositum, ved bestillingen.
Betalingen sker med Dankort eller ved bekræftet bankoverførsel umiddelbart inden levering. Ved ikke brofaste øer skal betaling dog finde sted inden leveringen, da det i dette tilfælde er kunden selv der skal arrangere transporten fra Danske Vinduer og Døre´s adresse på Cedervej 5-9 i Herning til den ønskede leveringsadresse.
De leverede produkter forbliver Danske Vinduer og Døre´s ejendom indtil den totale betaling af fakturabeløbet inkl. moms er foretaget.
Fragtskader og købers pligt ved leveringen - Køber skal ved leveringen kontrollere det modtagne antal elementer etc.. og tjekke for eventuelle fragtskader, inden der kvitteres for modtagelsen. Forefindes der skader på vinduerne eller dørene, eller svarer kolliantallet eller produktet ikke til det oplyste på fakturaen, skal det noteres direkte på modtagelseskvitteringen - der henvises til punktet:  « Vigtig information vedr. modtagelseskvitteringen ».
Garantier - Danske Vinduer og Døre:
Der ydes op til 10 års garanti for fejl og skader ved materialer på fabriksmalede elementer forårsaget ved produktionen. (garantiperioden fremgår på din ordre) Energiglas, håndtag og beslag har 5 års fabriksgaranti. Der ydes ingen garanti på selve malingen og der er der ingen garanti på umalede elementer. Produktgarantien for elementet, der efter vurdering enten repareres eller erstattes med nyt, dækker ene og alene selve produktet og ikke evt. følgeskader, monteringsarbejde, yderligere udgifter etc. forbundet hermed.
Produktgarantien og reklamationsretten er kun gældende i Danmark. Ved udførsel af varer, skal kunden selv sørge for transporten af elementer til og fra Danske Vinduer og Døre´s adresse i tilfælde af reklamationer.
Vi anbefaler årlig vedligeholdelse / smøring af hængsler og bevægelige dele og at malingen checkes. Hver 2. - 3. år bør elementerne males for at forlænge levetiden. Det kan være nødvendigt at vedligeholde tidligere og oftere på udsatte steder. HUSK: at der ved reklamationer skal der vedlægges kopi af den tilhørende købsfaktura/ordrebekræftelse.
Garantibegrænsninger ved indadgående døre:
Indadgående døre: I Danmark er det normalt med inadgående døre, men hvis døren skal vende ud mod udsatte steder, bør man overveje om døren skal være udadgående, fordi konstruktionsmæssigt kan indadgående døre indenfor dørbranchen ikke sikres 100% mod vandindtrængen ved specielle vejrforhold, som feks slagregn etc.. For at opnå maksimal tæthed er det også vigtigt at 3-punktslåsen er aktiveret. På baggrund af ovennævnte kan der ikke ydes garanti mod vandindtrængen ved indadgående døre.
Døre - maksimal lukketæthed:
Halvdøre: For maksimal lukketæthed og sikkerhed, skal håndtaget på den nederste halvdel værei låst position. Bemærk at halvdøre KUN kan bestilles som udadgående. Generelt skal døren låses for optimal tæthed.
Facadedøre: For maksimal lukketæthed og sikkerhed, skal håndtaget aktiveres opad eller døren skal være aflåst (3-punktslåsen er herved aktiveret)
Reklamationer - Vigtigt: alle reklamationer skal ske skriftligt umiddelbart efter modtagelsen, altid før montering og eventuel behandling. Behandlingen af reklamationerne, sker hurtigst muligt og kunden bliver kontaktet senest indenfor 30 dage. Udbedringen af reklamationen sker senest indenfor 3 mdr.
Reklamationer som er under Danske Vinduer og Døre´s ansvar, repareres, og/eller der gives prisafslag eller erstatning i form af nye produkter. Erstatningen kan aldrig overstige varens pris.
VIGTIGT - Ved eventuelle fejl, mangler eller skader, må det pågældende element ikke monteres, i modsat fald bortfalder reklamationsretten.
Reklamationsretten - Nedenstående punkter dækkes ikke af garantien.
Vær opmærksom på at retten til reklamation ikke gælder eller ophører i følgende tilfælde:
1.) Hvis vinduerne eller dørene ikke opbevares tørt og sikkert
2). Døre og vinduer, der ikke er fabriksmalede, eller som kun er behandlet med farveløse produkter.
3.) Hvis monteringen ikke er udført håndværksmæssigt korrekt.
4.) Ved reklamationer, der skyldes fejlmontering, bliver køber gjort ansvarlig for betalingen af den brugte arbejdstid og kørsel til Danske Vinduer og Døre.
5.) Ingen eller mangelfuld vedligeholdelse, der har været den grundlæggende årsag til reklamationen.
6.) Revner i glas eller flækkede ruder, dækkes ikke af garantien. Det er et forsikringsspørgsmål.
7.) Hvis produktet havde fejl eller mangler og alligevel er blevet monteret eller ændret.
Produktansvar og lignende: Køber skal holde Danske Vinduer og Døre skadesløs i de tilfælde, hvor Danske Vinduer og Døre pålægges ansvar overfor en tredjemand, for en skade eller et tab, som Danske Vinduer og Døre efter følgende punkter ikke er ansvarlig for, hverken overfor køber eller tredjemand:
a) Skade på fast ejendom eller løsøre, der indtræder mens de solgte varer er i købers besiddelse.
b) skade på produkter forårsaget af køber, eller for skade på fast ejendom eller løsøre forårsaget som følge af disse produkter.
Danske Vinduer og Døre er ikke ansvarlig for skade forvoldt af det solgte, efter leveringen.
I intet tilfælde er Danske Vinduer og Døre ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenser. De nævnte begrænsninger i Danske Vinduer og Døre´s ansvar gælder ikke, hvis firmaet har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
Hvis en tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.
Montering:
Vigtigt: inden afmontering af de gamle vinduer eller døre:
Vi anbefaler at du gennemtjekker de nye vinduer eller døre for fejl og mangler, inden du begynder at afmontere de gamle. Da nye elementer med eventuelle fejl ikke må monteres, kan du risikere at stå i den ærgelige situation med "huller i huset"
så derfor - tjek de nye elementer, før du afmonterer de gamle.
Uløselig konfllikt: Hvis ikke en fredelig løsning kan findes mellem parterne, er både Danske Vinduer og Døre og køber gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol der behandler erstatningskrav rejst mod en af dem, på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af det solgte.
Tvist: - Enhver tvist eller uoverensstemmelse i anledning af nærværende kontrakt skal, såfremt sagen ikke løses ved forlig, afgøres efter dansk ret ved retten i Herning.

Der tages forbehold for trykfejl / mangler og lignende.

Danske Vinduer og Døre | Udstilling og Produktion: Cedervej 5 - 9, 7400 Herning | tlf. 96277400 | info@danske-vinduer.dk


All rights reserved - Danske-Vinduer - Copyright © 2018