Danskproduceret

Levering og MonteringsvejledningLevering.
Danske Vinduer og Døre leverer til hele Europa, alle brofaste øer i Danmark inkl. Bornholm med danske fragtmænd eller med egne lastbiler. Ved ikke brofaste øer ( foruden Bornholm ) kan vi kan levere til færgekaj efter anvisning, men Færge og evt. videre fragt betales særskilt af dem selv direkte til færgeselskab eller Transportfirmaet.

Før levering finder sted, bliver du ringet op med et mere præcist leveringstidspunkt.


Afhentning.
Ønsker du selv at afhente på fabrikken i Herning, skriver du bare på din ordre under bemærkninger at du selv vil afhente, så fjerner vi fragten på ordren.

Alle elementer bliver skånsomt behandlet fra produktionsstart til levering har fundet sted. Vinduerne leveres oftest fastgjort på paller, og vi gør opmærksom på, at aflæsning skal ske på fliser eller andet sted med fast underlag, hvor vores 17 m lange og 4 m høje lastbil kan komme til. Desuden skal vejene til og fra aflæsningssted være fuldt farbare - såvel broer som viadukter må følgelig være over 4 meters højde. Ved ekstra-ordinært store elementer kan vi kræve hjælp til aflæsning. Evt. hjørnebeskyttere, afdækningsfolie eller anden beskyttende emballage må først fjernes i forbindelse med elementernes montering. Ved udendørs opbevaring skal elementerne placeres på strøer eller paller, så de er friholdt fra underlaget. Elementerne skal beskyttes mod nedbør og tilsmudsning ved en stabil afdækning. Der skal samtidig være mulighed for ventilation omkring elementerne, så risikoen for kondensdannelse under afdækningen begrænses. Separate ruder bør opbevares under tag. Bemærk: Vejrlig, dårligt føre eller lignende kan være medvirkende årsag til, at leveringer forsinkes. Vi håber dog på Deres forståelse i sådanne vejrmæssige situationer.

Leveringstidspunktet er i henhold til det angivne tidspunkt i ordrebekræftelsen og regnes altid fra det tidspunkt, hvor Danske vinduer og Døre har modtaget godkendelse i form af underskrift, samt fået alle tekniske spørgsmål klarlagt af køber. Der tages dog forbehold mod force majeure, forsinkelser fra underlevarendører, krig, brand, strejke, lockout, transportforstyrrelser, maskinhavari, vejrforstyrrelser, materiale glasfejl og fabrikationsfejl, foruden forsinkelser af råmaterialer forbundet med fremstillingen af produktet. Eventuelle forsinkelser berettiger ikke køber til at ophæve købet.

Det nye element skal kontrolleres, at det er som ønsket, før det tages i brug, men senest 14 dage dage efter leveringen. Skulle du, mod forventning, konstatere fejl eller fragt skade ved et produkt, skal du kontakte Danske Vinduer og Døre før produktet monteres/isættes.
Montering af vinduer:

Vinduer skal monteres efter vores anvisninger for at bevare garantien.

 • Det nye element skal kontrolleres, at det er som ønsket, før det tages i brug, men senest 14 dage dage efter leveringen. Skulle du, mod forventning, konstatere fejl eller fragt skade ved et produkt, skal du kontakte Danske Vinduer og Døre før produktet monteres/isættes.
 • Det gamle vindue fjernes.
 • Det nye vindue skilles fra hinanden, så man har karm og ramme hver for sig.
 • Vindueskarmen sættes herefter i murhullet.
 • Vindueskarmen sættes i med kiler. (Bundkarmen skal være i vater)
 • Nu monteres Rammen, så der er lige meget luft mellem ramme og karm hele vejen rundt.
  Dette justeres ved at rette på kilerne så afstanden er den samme mellem Ramme og Karmen hele vejen rundt.
 • Brug af karmskruer:
  - Der skal bruges 2 karmskruer i begge sider af karmen.
  - Husk klodser bag alle skruer, så karmen ikke trækkes ud af skruerne.

  - Måler dit nye vindue mere end 120 cm i højden, skal der bruges 3 karmskruer i hver side.
  - Derefter monteres der en skrue i overkarmen og en i bundkarmen for at holde dem på plads. 
 • Efter at karmskruerne er monteret, skal fugen stoppes udvendigt fra. Hertil anvendes isoleringsmateriale.
  - Der må ikke bruges ekspanderende skum, da det presser på karmen, som så kan blive skæv
   
 • Bagstop presses ind i fugen, således at der stadig er 1 cm til forkanten af vindueskarmen.
 • Til sidst fuges vinduet udvendigt med en elastisk fugemasse, eller der kan anvendes et ekspanderende fugebånd. • Montering af døre:
  Døre skal monteres efter vores anvisninger for at bevare garentien.
  • Det nye element skal kontrolleres, at det er som ønsket, før det tages i brug,  men senest 14 dage dage efter leveringen. Skulle du, mod forventning, konstatere fejl eller fragt skade ved et produkt, kontakter du blot Danske Vinduer og Døre før produktet monteres/isættes.
  • Den gamle dør fjernes.
  • Dørens karm og ramme skilles fra hinanden, så man har karm og ramme hver for sig.
  • Dørkarmen sættes ind i dørhullet som ønsket og skal stilles på tagpap eller ligende så der ikke trækkes vand op i bundkarmen. Døre med Alubundkarm må godt stilles direkte på jorden da de ikke kan trække vand op
   ( Det er meget vigtigt at døren ikke stilles direkte på jorden da man ellers med tiden vil ødelagge døren og miste garentien ) 
  • Karmen uden rammen fastgøres nu med kiler.
  • Siden, hvor hængslerne er monteret, sættes i lod og skrues fast 3 til 4 steder i falsen, med klodser bag Karmen..
  • Herefter sættes dørrammen på hængslerne igen.
  • Brug kilerne til at justere karmen så luften mellem karmen og rammen er helt rigtig.
  • Den luftafstand, der måtte være mellem overkarmen og dørrammen skal tilpasses, så der er mindre luft øverst i Håndtagssiden. Herved kan døren sætte sig lidt, uden at den kommer til at binde.
  • Når døren sidder korrekt skrues der 3-4 skruer i falsen i åbningssiden med klodser bag karmen. Derefter monteres der en skrue i overkarmen for at holde den på plads. 
   - Husk klodser bag alle skruer, så karmen ikke trækkes ud af skruerne.
  • Efter at karmskruerne er monteret, skal fugen stoppes udvendigt fra. Hertil anvendes isoleringsmateriale.
   - Der må ikke bruges ekspanderende skum, da det presser på karmen, som så kan blive skæv
    
  • Bagstop presses ind i fugen, således at der stadig er 1 cm til forkanten af vindueskarmen.
  • Døren fuges udvendigt med en elastisk fugemasse, eller der kan anvendes et ekspanderende fugebånd.
  • Til sidst monteres håndtag, rosetter og cylinder/vrider og døren er klar til brug.
   *** Bemærk at der ikke må fuges foran drænhuller udv. under bundkarmen på indagående døre. Fugen skal lægge 2 cm inde, så vand kan trænge ud gennem hullerne***

  I de første års tid er det meget vigtigt at bruge trepunkts låsen hver gang man lukker døren, så toppen og bunden af rammen bliver holdt på plads, mens træet arbejder. Hvis man ikke aktiverer trepunktslåsen kan der i starten være lidt luft i top og bund.

  Husk på, at døre og vinduer er naturprodukter og arbejder (dvs. udvider sig og trækker sig sammen) forskelligt alt efter vejret, så det er derfor vigtigt at træet har pladsen til at arbejde.


  Her kan de se vedligeholdelsesvejledning for vores produkter


   


  Fugevejledninger

  Fugevejledning til Træ Vinduer:
  Fugen må lægges helt ud til yderkanten i alle fire sider af vinduet, således at alle sider er beskyttet for vand

  Fugevejledning til Indadgående Træ Døre:
  Fugen må lægges ud til yderkanten i top og sider således at trædelen er beskyttet for vand
  Bundfugen skal lægges tilbage således at bunddræn er fri og kan evt. vand kan trække ud af bunden.

  Fugevejledning til Udadgående Træ Døre:
  Fugen må lægges ud til yderkanten i alle fire sider således at alle sider er beskyttet for vand

  Fugevejledning til Alu/træ Vinduer og døre
  Fugen må lægges ud til alukanten i toppen, men fugen skal lægges på trækanten i siderne og i bunden, således at trædelen er beskyttet for vand. Aludelen skal i sider og bund have luft omkring sig, og må ikke dækkes af fugningen.

  Når vinduet er monteret, er du klar til at fuge eller montere ekspanderende fugebånd.

  Ring hvis du er i tvivl.


Danske Vinduer og Døre | Udstilling og Produktion: Cedervej 5 - 9, 7400 Herning | tlf. 96277400 | info@danske-vinduer.dk


All rights reserved - Danske-Vinduer - Copyright © 2018